#650 ఏమి సేయుదు Emi sEyudu

Titleఏమి సేయుదుEmi sEyudu
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏమి సేయుదునటే ఏణాక్షిEmi sEyudunaTE ENAkshi
అనుపల్లవి anupallaviనోము ఫలమేమొ నాసామి కేసతి
నానామ మంటే కాకనే మేమన్నదో గాన
nOmu phalamEmo nAsAmi kEsati
nAnAma manTE kAkanE mEmannadO gAna
చరణం
charaNam 1
సరసుడు నన్నే సదా సరసమాడే సైకల
సారసాక్షి విని దూరనేమో గాన
sarasuDu nannE sadA sarasamADE saikala
sArasAkshi vini dUranEmO gAna
చరణం
charaNam 2
మేడపై మేమిర్వురు జోడు గూడే కడు
వేడుకెల్ల నాచేడె చెరిచెనే
mEDapai mEmirvuru jODu gUDE kaDu
vEDukella nAchEDe cherichenE
చరణం
charaNam 3
మొలక నవ్వుతోను మై పులకరించేలిన
తాళవనీశుని చాలించెనే సవతి
molaka navvutOnu mai pulakarinchElina
tALavanISuni chAlinchenE savati

15 May 2021: Minor correction

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s