#655 బలిమి ఏల balimi Ela

Titleబలిమి ఏలbalimi Ela
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబలిమి ఏల బాళామణి
అలవానితో పలుమారు నీకు
balimi Ela bALAmaNi
alavAnitO palumAru nIku
చరణం
charaNam 1
వాని పిలిచి బల్కేటి హీనత లెల్లను
అలివేణు లెరిగిన మన మానములు పోనే
vAni pilichi balkETi hInata lellanu
alivENu lerigina mana mAnamulu pOnE
చరణం
charaNam 2
ఏమోయని వేమరు నిన్నే నే మానితే నీవు మన
నేమ మెరుగక అతి ప్రేమగా మా దొర వినుచు
EmOyani vEmaru ninnE nE mAnitE nIvu mana
nEma merugaka ati prEmagA mA dora vinuchu
చరణం
charaNam 3
తాళవన లోలుని ఏ వేళ తలచుచు
వ్యాకుల పడనేల పలు వాలాయము గాను
tALavana lOluni E vELa talachuchu
vyAkula paDanEla palu vAlAyamu gAnu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s