#659 వేగ నీవు vEga nIvu

Titleవేగ నీవుvEga nIvu
Written Byరామనాధపురం శ్రీనివాసయ్యంగార్rAmanAdhapuram SrInivAsayyamgAr
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవేగ నీవు వాని రమ్మనవే ఓ చెలియvEga nIvu vAni rammanavE O cheliya
అనుపల్లవి anupallaviనాగరికముగ దెలిపి నా వెతలను దీర్చుటకిటుnAgarikamuga delipi nA vetalanu dIrchuTakiTu
చరణం
charaNam 1
దీన దయాకరుడు నాతో దినే దినే మాటలాడి
వీనుల కింపుగ పాడి వినిపించినది ఎటు మరతునే
dIna dayAkaruDu nAtO dinE dinE mATalADi
vInula kimpuga pADi vinipinchinadi eTu maratunE
చరణం
charaNam 2
అందమైన రతి కేళిలో అమితముగా సుఖ పరచిన
మందహాస వదను వినా మరి ఎవరిని దలచలేనే
andamaina rati kELilO amitamugA sukha parachina
mandahAsa vadanu vinA mari evarini dalachalEnE
చరణం
charaNam 3
గాన రసిక శిఖామణిని గానక అర నిమిష ముండను
వానర రక్షకుడౌ శ్రీనివాసునితో వగల దెలిపి
gAna rasika SikhAmaNini gAnaka ara nimisha munDanu
vAnara rakshakuDau SrInivAsunitO vagala delipi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s