#662 సరసము sarasamu

Titleసరసముsarasamu
Written Byరామనాధపురం శ్రీనివాసయ్యంగార్rAmanAdhapuram SrInivAsayyamgAr
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాపీhindusthAnI kApI
తాళం tALaదేశాదిdESAdi
పల్లవి pallaviసరసము లాడేటందుకు సమయ మిది గాదురా నా సామిsarasamu lADETanduku samaya midi gAdurA nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviవిరసముతో నా ఇంటి వారలున్నారు
విధి తప్పక కనుగొన్న గూడిన వేళ నాతో
virasamutO nA inTi vAralunnAru
vidhi tappaka kanugonna gUDina vELa nAtO
చరణం
charaNam 1
నిగ నిగ వెన్నెల గాయుచున్నది
నిక్కముగా ఇటుల జేసేది నీకు
తగదురా ఈ వీధిలో వచ్చువారు
న్నట్టున్నది నిను చూస్తే నవ్వి తిట్టుదురు గనుక
niga niga vennela gAyuchunnadi
nikkamugA iTula jEsEdi nIku
tagadurA I vIdhilO vachchuvAru
nnaTTunnadi ninu chUstE navvi tiTTuduru ganuka
చరణం
charaNam 2
ఏకాంతముగా జరిగిన సంగతి
ఎంతైన బైట పడేది న్యాయమా
శ్రీకాంత నీకేల ఇంత దూరము
శ్రీనివాసార్చిత బావి నీళ్ళు వెల్లి గొన్నదిరా
EkAntamugA jarigina sangati
entaina baiTa paDEdi nyAyamA
SrIkAnta nIkEla inta dUramu
SrInivAsArchita bAvi nILLu velli gonnadirA
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=96T0dEEYTMI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s