#663 కలగన్నటు kalagannaTu

Titleకలగన్నటుkalagannaTu
Written Byరామనాధపురం శ్రీనివాసయ్యంగార్rAmanAdhapuram SrInivAsayyamgAr
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaకేదార గౌళkEdAra gauLa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకల గన్నటు లాయరా కామజనకkala gannaTu lAyarA kAmajanaka
అనుపల్లవి anupallaviజల తీరమున నన్ను అలయించి వలపించి
గులుకు గొప్పుననంటి పలుకరించు కొన్నది
jala tIramuna nannu alayinchi valapinchi
guluku goppunananTi palukarinchu konnadi
చరణం
charaNam 1
జలజాక్షి వేసమిడి చెలులతో కూడికొని
ఇలుజొచ్చి కలకంఠి వలె పలుకుల నుంచి
కలవారలను పలు కలలచే మెప్పించి
పలుమారు నను యేచి మనసు దోచిన దెల్ల
jalajAkshi vEsamiDi chelulatO kUDikoni
ilujochchi kalakanThi vale palukula nunchi
kalavAralanu palu kalalachE meppinchi
palumAru nanu yEchi manasu dOchina della
చరణం
charaNam 2
నిను పాడమని చాల చనవున బల్కిన
తన నాథుని యటు దాపున తొలగించి
కనరాని వింతల కాలము గడిపించి
నను పాడి పలుమారు మనసు దోచిన దెల్ల
ninu pADamani chAla chanavuna balkina
tana nAthuni yaTu dApuna tolaginchi
kanarAni vintala kAlamu gaDipinchi
nanu pADi palumAru manasu dOchina della
చరణం
charaNam 3
వేదాంతమున గల నాదాత్మకుడైన జగ
న్నాధ గోప కన్యా వినోద జగన్మోహన
కాదా నన్నేలనిక వాదా శ్రీనివాసుడు
కాదా జాగు సేయకు రాధా రమణ పొందు
vEdAntamuna gala nAdAtmakuDaina jaga
nnAdha gOpa kanyA vinOda jaganmOhana
kAdA nannElanika vAdA SrInivAsuDu
kAdA jAgu sEyaku rAdhA ramaNa pondu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s