#665 పాయరాని pAyarAni

TitleపాయరానిpAyarAni
Written Byతిరుపతి విద్యల నారాయణస్వామిtirupati vidyala nArAyaNasvAmi
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviపాయరాని బాళిచే భామ నంపిన రావుpAyarAni bALichE bhAma nampina rAvu
అనుపల్లవి anupallaviకాయజుని బారికి కరిగి చింత నొంది
బిగి కౌగిట జేర్తువని ప్రీతి యేల తలప వలదే
kAyajuni bAriki karigi chinta nondi
bigi kaugiTa jErtuvani prIti yEla talapa valadE
చరణం
charaNam 1
నాడే నిను కోరిన (చిన) చెలియ నెట్లు సైతురా
ఎన్నడైన నీమాట కెదురాడి యుంటే
సన్నుతాంగ తిరుపతి పుర నివాస వేంకటేశ
nADE ninu kOrina (china) cheliya neTlu saiturA
ennaDaina nImATa kedurADi yunTE
sannutAnga tirupati pura nivAsa vEnkaTESa
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=XW-YowkKes0 (Some differences in lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=a1bMqQMtTQA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s