#666 ఇటు సాహసములు iTu sAhasamulu

Titleఇటు సాహసములుiTu sAhasamulu
Written Byస్వాతి తిరునాళ్ మహారాజాsvAti tirunAL mahArAjA
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసైంధవిsaindhavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇటు సాహసములు ఏల నాపై చక్కని సామిiTu sAhasamulu Ela nApai chakkani sAmi
అనుపల్లవి anupallaviఇట్లు వగలు తాళ నా తరమాiTlu vagalu tALa nA taramA
చరణం
charaNam 1
ఇక చిన్న దాన నేను మగవారిని
ముఖము ఎరుగ నే యున్నాన వగ
కాసారి నీకిది మేరగాదే
వలపు న్యాయ మెరుగు నా సామి
ika chinna dAna nEnu magavArini
mukhamu eruga nE yunnAna vaga
kAsAri nIkidi mEragAdE
valapu nyAya merugu nA sAmi
చరణం
charaNam 2
మనసు రంజితమయ్యే నీకు తగిన
మగువతో ఈ వగలుంచ వలను
వినవయ్యా నాపలుకులు ఈ వేళను
వింతలు చాలు నా సామి
manasu ranjitamayyE nIku tagina
maguvatO I vagaluncha valanu
vinavayyA nApalukulu I vELanu
vintalu chAlu nA sAmi
చరణం
charaNam 3
సరసిజ నేత్రుడ నీ కరుణ
వల్ల చాల యవ్వనము వచ్చె
నాడు మరుకేళి లోనే నిను లాలించుదును
సరస పంకజ నాభ నా సామి
sarasija nEtruDa nI karuNa
valla chAla yavvanamu vachche
nADu marukELi lOnE ninu lAlinchudunu
sarasa pankaja nAbha nA sAmi
My mother remembers slightly different lyrics from her learning as a singer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s