#675 వద్దని నేనంటిని vaddani nEnanTini

Titleవద్దని నేనంటినిvaddani nEnanTini
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవద్దని నే నంటినిగా వాని జోలి నీకు చెలిvaddani nE nanTinigA vAni jOli nIku cheli
అనుపల్లవి anupallaviతద్దయు మోసగాడని వాడిద్దెస జేరిన నాడేtaddayu mOsagADani vADiddesa jErina nADE
చరణం
charaNam 1
చొక్కపు దొరవలెను చాల వక్కణగా మాటలాడుచు
నక్క వినయమును జేసే టక్కరితో సహవాసము
chokkapu doravalenu chAla vakkaNagA mATalADuchu
nakka vinayamunu jEsE TakkaritO sahavAsamu

One thought on “#675 వద్దని నేనంటిని vaddani nEnanTini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s