#680 ఇంతిరో intirO

TitleఇంతిరోintirO
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaత్రిశ్ర ఏకtriSra Eka
పల్లవి pallaviఇంతిరో వాని మనసెంత చిన్న బోయెనో
ఎంత చిన్న బోయెనో
intirO vAni manasenta chinna bOyenO
enta chinna bOyenO
అనుపల్లవి anupallaviకాంతుని కౌగింటలోన కలయ నె నుండు రననొkAntuni kauginTalOna kalaya ne nunDu ranano
చరణం
charaNam 1
తరుణిరో అర గడియ నన్ను తాళనివ్వని మారుని
విరి శరముల గాసికి యెంత తత్తళించెనో
taruNirO ara gaDiya nannu tALanivvani mAruni
viri Saramula gAsiki yenta tattaLinchenO

One thought on “#680 ఇంతిరో intirO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s