#683 జాణతనము jANatanamu

TitleజాణతనముjANatanamu
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaవిలోమ చాపుvilOma chApu
పల్లవి pallaviజాణ తనము మాటలు చాలు నిలుపరాjANa tanamu mATalu chAlu niluparA
అనుపల్లవి anupallaviప్రాణనాధ నీదు మనో భావమును గంటినిరాprANanAdha nIdu manO bhAvamunu ganTinirA
చరణం
charaNam 1
మాయలాడి మాటలచే మహిమలన్ని గంటినిరా
పాయ జాలనంచు నాతో భావమును గంటినిరా
mAyalADi mATalachE mahimalanni ganTinirA
pAya jAlananchu nAtO bhAvamunu ganTinirA
Alternate text / పాఠాంతరముతోయజాక్షి నంచు నాతో భావమను గంటినిరాtOyajAkshi nanchu nAtO bhAvamanu ganTinirA
A more recent book published the pallavi as “jANatanapu mATalu” – which sounds more correct! ఒక కొత్త పుస్తకములో దీని పల్లవి “జాణతనపు మాటలు” గ ప్రచురించారు. అదే సరి అని అనిపిస్తోంది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s