#685 మాయలాడి mAyalADi

TitleమాయలాడిmAyalADi
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమాయలాడి మందు బెట్టి వాని నెడ బాయించెనే భామినిmAyalADi mandu beTTi vAni neDa bAyinchenE bhAmini
అనుపల్లవి anupallaviసయ్యాట లాడి మే ముయ్యాల లూగేటి ఒయ్యారము జూచియేsayyATa lADi mE muyyAla lUgETi oyyAramu jUchiyE
చరణం
charaNam 1
మంచముపై నా సామి మంచి మాటలాడి కరముంచి వర్ణించి
గోరుంచి ఉబ్బించి దూషించే విధాలు గనియే
manchamupai nA sAmi manchi mATalADi karamunchi varNinchi
gOrunchi ubbinchi dUshinchE vidhAlu ganiyE
చరణం
charaNam 2
సుందరుడు యేకాంతమందు నిత్యానందమని పందాలతో
మోవి విందనుకంటే మా యందంబులను గనియే
sundaruDu yEkAntamandu nityAnandamani pandAlatO
mOvi vindanukanTE mA yandambulanu ganiyE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s