#688 కులము లోన kulamu lOna

Titleకులము లోనkulamu lOna
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసింధుభైరవిsindhubhairavi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviకులము లోన గొల్ల దాన
పయసు లోన చిన్న దాన
వలచి నిన్నే తలచు దాన
ఏలుకోర వేణుగోపాల బాల
kulamu lOna golla dAna
payasu lOna chinna dAna
valachi ninnE talachu dAna
ElukOra vENugOpAla bAla
చరణం
charaNam 1
నీలవర్ణ జాలమేలా నిమిషమైన తాళజాలరా
మనసు నీపై నిలిపినాను మమత దీర అధర మీర
కమనీయ నేత్ర విమల గాత్ర నవనీత చోర నంద కిశోర
nIlavarNa jAlamElA nimishamaina tALajAlarA
manasu nIpai nilipinAnu mamata dIra adhara mIra
kamanIya nEtra vimala gAtra navanIta chOra nanda kiSOra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s