#690 మధురా నగరిలో madhurA nagarilO

Titleమధురా నగరిలోmadhurA nagarilO
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnandabhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమధురా నగరిలో చల్ల నమ్మ బోదు
దారి విడువుము కృష్ణా కృష్ణా
madhurA nagarilO challa namma bOdu
dAri viDuvumu kRshNA kRshNA
అనుపల్లవి anupallaviమాపటి వేళకు తప్పక వచ్చెద
పట్టకు కొంగు గట్టిగాను కృష్ణా
mApaTi vELaku tappaka vachcheda
paTTaku kongu gaTTigAnu kRshNA
చరణం
charaNam 1
కొసరి కొసరి నాతో సరసము లాడకు
రాజ మార్గమిది కృష్ణా
తలవని తలపిది చేర వచ్చు కృష్ణా
విడు విడు నా చెయ్యి కృష్ణా కృష్ణా
kosari kosari nAtO sarasamu lADaku
rAja mArgamidi kRsHNA
talavani talapidi chEra vachchu kRshNA
viDu viDu nA cheyyi kRshNA kRshNA

One thought on “#690 మధురా నగరిలో madhurA nagarilO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s