#700 మహరాజుగా రమ్మనే maharAjugA rammanE

Titleమహరాజుగా రమ్మనేmaharAjugA rammanE
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookhttps://karnatik.com/c16937.shtml
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviమహరాజుగా రమ్మనే మగువరో వానికిmaharAjugA rammanE maguvarO vAniki
అనుపల్లవి anupallaviమహరాజుగ రమ్మనె సహజుడై మా ఇంటికిmaharAjuga rammane sahajuDai mA inTiki
చరణం
charaNam 1
ధరణి లోన శ్రీ ధర్మపురీశునికి
చేర నేడే సుదినమే
dharaNi lOna SrI dharmapurISuniki
chEra nEDE sudinamE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s