#701 మహరాజుగా రమ్మనే maharAjugA rammanE

Titleమహరాజుగా రమ్మనేmaharAjugA rammanE
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookhttps://karnatik.com/c16938.shtml
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviమహరాజుగా రమ్మనే మగువరో వానిmaharAjugA rammanE maguvarO vAni
అనుపల్లవి anupallaviఅంకమనేటికి అందరి రీతిని పంకజ నేత్రునీవేళankamanETiki andari rItini pankaja nEtrunIvELa
చరణం
charaNam 1
కొందరి రీతిని కుంతువలాడుచు ముందటిదేమో మానినామాkondari rItini kuntuvalADucu mundaTidEmO mAninAmA
చరణం
charaNam 2
ధరణిలోన శ్రీ ధర్మపురీశుని చేరినట్టేమో సుదనమోdharaNilOna SrI dharmapurISuni chErinaTTEmO sudanamO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s