#709 సానరో ఈ మోహము saanarO I mOhamu

Titleసానరో ఈ మోహముsaanarO I mOhamu
Written Byరామనాథపురం శ్రీనివాస అయ్యంగార్rAmanAthapuram SrInivAsa ayyangAr
Bookhttps://karnatik.com/c3261.shtml
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసానరో ఈ మోహము సహింపగలేనేsAnarO I mOhamu sahimpagalEnE
అనుపల్లవి anupallaviమానిని జాలమెల్ల మారుబారి కోర్వజాలmAnini jAlamella mArubAri kOrvajAla
చరణం
charaNam 1
సరసాంగి సామికేమో మరులను జేసి పరవశ
మత్తు నీవు పోయిరమ్మ ముద్దు కొడ
sarasAngi sAmikEmO marulanu jEsi paravaSa
mattu nIvu pOyiramma muddu koDa
చరణం
charaNam 2
సరసిజ నేత్రుడైన శ్రీనివాసునిపై కరగియున్న
నా మనసు దెలిపి రమ్మ ముద్దు కొడ
sarasija nEtruDaina SrInivAsunipai karagiyunna
nA manasu delipi ramma muddu koDa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s