#712 మథురా నగరిలో mathuraa nagarilO

Titleమథురా నగరిలోmathuraa nagarilO
Written Byచిత్తూర్ సుబ్రహ్మణ్య పిళ్ళైchittUr subrahmaNya piLLai
Bookhttps://www.karnatik.com/c1025.shtml
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnandabhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At690
పల్లవి pallaviమధురా నగరిలో చల్ల నమ్మ పొదు
దారి విడుము కృష్ణా, కృష్ణా
madhurA nagarilO challa namma podu
daari viDumu kRshNA, kRshNA
అనుపల్లవి anupallaviమాపటి వేళకు తప్పక వచ్చెద
పట్టకురా కొంగు గట్టిగాను కృష్ణా
maapaTi vELaku tappaka vachcheda
paTTakuraa kongu gaTTigaanu kRshNA
చరణం
charaNam 1
అత్త చూసిన నన్ను ఆగడి చేయును
ఆగడమేలరా అందగాడ కృష్ణా
atta chUsina nannu AgaDi chEyunu
AgaDamElarA andagADa kRshNA
చరణం
charaNam 2
కొసరి కొసరి నాతో సరసము లాడకు
రాజ మార్గమిదే కృష్ణా కృష్ణా
kosari kosari naatO sarasamu laaDaku
raaja mArgamidE kRshNA kRshNA
చరణం
charaNam 3
వ్రజ వనితలు నను చేర వత్తురిక
విడు విడు నా చేయి కృష్ణా కృష్ణా
vraja vanitalu nanu chEra vatturika
viDu viDu nA chEyi kRshNA kRshNA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s