#719 మోడి జేసేవేలరా mODi jEsEvElarA

Titleమోడి జేసేవేలరాmODi jEsEvElarA
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published At676, 707
పల్లవి pallaviమోడి జేసేవేలరా యీడుకాడ నాతో
పాడి సరసమాడి ముద్దీయరా
mODi jEsEvElarA yIDukADa nAtO
pADi sarasamADi muddIyarA
చరణం
charaNam 1
వయ్యారి మాటలతో సయ్యాట లాడుచు
మోహాన నాదు ప్రియువని చెయ్యి బట్టితే
vayyAri mATalatO sayyATa lADuchu
mOhAna nAdu priyuvani cheyyi baTTitE
చరణం
charaNam 2
శృంగారమైన యీడు బంగారు చిన్నదానితో
రంగాన్న వారికే రంగా శుభాంగా
SRngAramaina yIDu bangAru chinnadAnitO
ramgAnna vArikE ramgA SubhAngA
చరణం
charaNam 3
తాళవనేశ మొర లాలించి సమ
కేళి గలసి తేలించు మిదే
tALavanESa mora lAlinchi sama
kELi galasi tElinchu midE
This version appears more complete and accurate than other two we posted!

One thought on “#719 మోడి జేసేవేలరా mODi jEsEvElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s