#728 ఇంతిరో intirO

TitleఇంతిరోintirO
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published At680
పల్లవి pallaviఇంతిరో వాని మనసెంతొ చిన్నబోయెనోintirO vAni manasento chinnabOyenO
చరణం
charaNam 1
కాంతుని కౌగిటి లోన కలయగనె నడువరా యనkAntuni kaugiTi lOna kalayagane naDuvarA yana
చరణం
charaNam 2
తరుణిరో అర గడియ నన్ను తాళనివ్వని
మరుడు విరి శరముల బారికి యీ
విరి శరముల బారికి ఎంత దద్దరిల్లితినో
taruNirO ara gaDiya nannu tALanivvani
maruDu viri Saramula bAriki yI
viri Saramula bAriki enta daddarillitinO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s