#748 సరిగ కొంగు sariga kongu

Titleసరిగ కొంగుsariga kongu
Written Byఘనం కృష్ణ అయ్యర్ghanam kRshNa ayyar
Bookhttps://karnatik.com/c18059.shtml
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసరిగ కొంగు ముసుగు దానితో వాడు సైగ జేసినది కంటివేమోsariga kongu musugu dAnitO vADu saiga jEsinadi kanTivEmO
చరణం
charaNam 1
తిరిగి తిరిగి జూచుకొని సొగసుగ దేవుడైన మన్నారు రంగడుtirigi tirigi jUchukoni sogasuga dEvuDaina mannAru rangaDu
Audio Linkshttps://soundcloud.com/gnanaprasuna-vudali/sariga-kongu-musugudani-sung
https://www.youtube.com/watch?v=J_XUkpfoUtE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s