#750 సామి యిందు sAmi yindu

Titleసామి యిందుsAmi yindu
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At400
పల్లవి pallaviసామి యిందు రాడాయ
సకియరొ తోడి త్యావే
sAmi yindu rADAya
sakiyaro tODi tyAvE
చరణం
charaNam 1
మోహమెటు దాతునె ముదితారో యీ వ్యాళ
మోహనాంగుడు రాడె మరచెనెమొ చెలియ
mOhameTu dAtune muditArO yI vyALa
mOhanAnguDu rADe marachenemo cheliya
చరణం
charaNam 2
వలచిన వ్యాళలో వెలదిరో నన్ను
తలచక యున్నాడు తరుణిరొ నేడు
valachina vyALalO veladirO nannu
talachaka yunnADu taruNiro nEDu
చరణం
charaNam 3
మగువరొ నేడు మంగళ పురీశునికి
తగునె యీ నడత తలచక యున్నాడు
maguvaro nEDu mangaLa purISuniki
tagune yI naData talachaka yunnADu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s