#752 తెలిసెను యిపుడు telisenu yipuDu

Titleతెలిసెను యిపుడుtelisenu yipuDu
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఖరహరప్రియkharaharapriya
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published At401
పల్లవి pallaviతెలిసెను యిపుడు లేరా కులుకులాడి పొద్దుtelisenu yipuDu lErA kulukulADi poddu
చరణం
charaNam 1
మాట జూడబోతే మధురము మనసులో మత్సరము
ఇదేటి ప్రేమ సామి నీకు ఇది మొగవారికి తగును
mATa jUDabOtE madhuramu manasulO matsaramu
idETi prEma sAmi nIku idi mogavAriki tagunu
చరణం
charaNam 2
ప్రీతి అందె వుంచి దాని ప్రేమతో నేలినా
రీతి తెలిసి వచ్చెను ఖ్యాతి పొగడేరు సకులు
prIti ande vunchi dAni prEmatO nElinA
rIti telisi vachchenu khyAti pogaDEru sakulu
చరణం
charaNam 3
సరస మంగళపురి వాస సురత సుక మెందుబోయా
మరచిందు వచ్చితి వీరా మగువ దండించును పోరా
sarasa mangaLapuri vAsa surata suka mendubOyA
marachindu vachchiti vIrA maguva danDinchunu pOrA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s