#754 మొగవారిని నమ్మరాదె mogavArini nammarAde

Titleమొగవారిని నమ్మరాదెmogavArini nammarAde
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaపూర్వీ కల్యాణిpUrvI kalyANi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమొగవారిని నమ్మరాదె
మగువ సామి రాడాయ
mogavArini nammarAde
maguva sAmi rADAya
చరణం
charaNam 1
కులుకుచూ నాతోను కలసి మెలసి యుండిన
పలుకు లెందు బోయనో పణతిరో నేడు
kulukuchU nAtOnu kalasi melasi yunDina
paluku lendu bOyanO paNatirO nEDu
చరణం
charaNam 2
వెలదిరో అలనాడు వుపరతి వ్యాళలో
అలసి కౌగిలించిన అక్కరెందు బోయనో
veladirO alanADu vuparati vyALalO
alasi kaugilinchina akkarendu bOyanO
చరణం
charaNam 3
వర మంగళపురీశుని వలపెందుంచి నాడో
మరియాదె వానికి మమతెందు బోయనో
vara mangaLapurISuni valapendunchi nADO
mariyAde vAniki mamatendu bOyanO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s