#757 చిత్తము రాదె chittamu rAde

Titleచిత్తము రాదెchittamu rAde
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఏకEka
Previously Posted At387
పల్లవి pallaviచిత్తము రాదె యాలనె నాపైనchittamu rAde yAlane nApaina
చరణం
charaNam 1
అంతరంగము తోను కాంతుడు నను గూడి
పంతము యాలనే చెంత రాడాయనే
antarangamu tOnu kAntuDu nanu gUDi
pantamu yAlanE chenta rADAyanE
చరణం
charaNam 2
సరసుడు రాడాయ సకియరొ యేమి సేతు
మరచినాడె నన్ను మగువరో యీ వేళ
sarasuDu rADAya sakiyaro yEmi sEtu
marachinADe nannu maguvarO yI vELa
చరణం
charaNam 3
కాముని బారికి కలికి నే నోర్వను
మమతెందు బోయనో మంగళపురి వాసునికి
kAmuni bAriki kaliki nE nOrvanu
mamatendu bOyanO mangaLapuri vAsuniki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s