#760 పిలచితె ప్రేమ pilachite prEma

Titleపిలచితె ప్రేమpilachite prEma
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaదేశి కాపిdESi kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviపిలచితె ప్రేమ లేదాయ పొలతిరో నేడుpilachite prEma lEdAya polatirO nEDu
చరణం
charaNam 1
మార మోహనాంగునికి మనసిందు లేదాయ
గారడము జేసుట ఘనమేమే సామికీ
mAra mOhanAnguniki manasindu lEdAya
gAraDamu jEsuTa ghanamEmE sAmikI
చరణం
charaNam 2
కలికిరో నా సామి కలసిట్లు జేసితె
పలచన గాదటె పణతుల లోను
kalikirO nA sAmi kalasiTlu jEsite
palachana gAdaTe paNatula lOnu
చరణం
charaNam 3
మరచినాడె ఈ వ్యాళ మంగళపురి వాసుడు
పరమాప్త మని యుంటినె ప్రాణేశుని నేను
marachinADe I vyALa mangaLapuri vAsuDu
paramApta mani yunTine prANESuni nEnu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s