#762 ఎందుకు రాడాయ enduku rADAya

Titleఎందుకు రాడాయenduku rADAya
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At402
పల్లవి pallaviఎందుకు రాడాయ ఎవరేమన్నారుenduku rADAya evarEmannAru
చరణం
charaNam 1
సరసుని ప్రేమ సతమని యుంటినె
కరుణ మరచెనె కలికిరో నేడు
sarasuni prEma satamani yunTine
karuNa marachene kalikirO nEDu
చరణం
charaNam 2
చందన పరిమళ ఆనందముగా యుంటినే
సుందరాంగుడు రాడాయ మందయాన ఈ వ్యాళ
chandana parimaLa AnandamugA yunTinE
sundarAnguDu rADAya mandayAna I vyALa
చరణం
charaNam 3
కోరిన వ్యాళలో కోపము యాలనే
వర మంగళ పురీశుని వేగమె పిలువవె
kOrina vyALalO kOpamu yAlanE
vara mangaLa purISuni vEgame piluvave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s