#766 ఎందుకు రాడాయ enduku rADAya

Titleఎందుకు రాడాయenduku rADAya
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaదేశి తోడిdESi tODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఎందుకు రాడాయ యవరే మన్నారుenduku rADAya yavarE mannAru
అనుపల్లవి anupallaviసందేహమేలనే సఖియరో యీ వ్యాళsandEhamElanE sakhiyarO yI vyALa
చరణం
charaNam 1
మందయాన నాపై మత్సర మేలనే
యిందు వచ్చి నేడు పొంద వద్దంటిన
mandayAna nApai matsara mElanE
yindu vachchi nEDu ponda vaddanTina
చరణం
charaNam 2
కలికిరొ యీ వ్యాళ కోరియున్నానే
తొలి జేసిన బాస తెలుసుకో లేడాయ
kalikiro yI vyALa kOriyunnAnE
toli jEsina bAsa telusukO lEDAya
చరణం
charaNam 3
మనసు దెలిసి రాడే మంగళపురి వాసుడు
చిన్ననాటి చెలిమి చైగూడక పోయ
manasu delisi rADE mangaLapuri vAsuDu
chinnanATi chelimi chaigUDaka pOya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s