#767 సామిని రమ్మనవె sAmini rammanave

Titleసామిని రమ్మనవెsAmini rammanave
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసామిని రమ్మనవెsAmini rammanave
చరణం
charaNam 1
సారసాక్షుని సరగున పిలువవె
సరస మాడుటకు సమయము యిది
sArasAkshuni saraguna piluvave
sarasa mADuTaku samayamu yidi
చరణం
charaNam 2
మంద గమనరొ మదనుని కేళికి
సుందరాంగుని సుదతిరొ నేడు
manda gamanaro madanuni kELiki
sundarAnguni sudatiro nEDu
చరణం
charaNam 3
మంగళ పురీశుని మమతలు మరువను
పంకజాక్షిరో ప్రేమతో నేడు
mangaLa purISuni mamatalu maruvanu
pankajAkshirO prEmatO nEDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s