#769 ఏమి సేతునమ్మా Emi sEtunammA

Titleఏమి సేతునమ్మాEmi sEtunammA
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaసావేరిsAvEri
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏమి సేతునమ్మా నేను సామీ రాడాయనెEmi sEtunammA nEnu sAmI rADAyane
చరణం
charaNam 1
మోహము యెటులా సైతు నేను ముదితారొ నేడు రాడాయ
మోహనాంగి వినవే మనసు నే నిలుపలేను
mOhamu yeTulA saitu nEnu muditAro nEDu rADAya
mOhanAngi vinavE manasu nE nilupalEnu
చరణం
charaNam 2
సరసుడు లేని జన్మ మ్యాలే సరివారలు నవ్వనాయా
మారుని బాధకు వోర్వను నేను మమతలు మరువలేను
sarasuDu lEni janma myAlE sarivAralu navvanAyA
mAruni bAdhaku vOrvanu nEnu mamatalu maruvalEnu
చరణం
charaNam 3
మంగళపురి వాసుడు మరచినాడే నేడు
శృంగారము మనకేలనె సొగసెవ్వరు జూచేరే
mangaLapuri vAsuDu marachinADE nEDu
SRngAramu manakElane sogasevvaru jUchErE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s