#773 సామి రాడె sAmi rADe

Titleసామి రాడెsAmi rADe
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaగౌరీ మనోహరిgaurI manOhari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసామి రాడె యేమి సేతూsAmi rADe yEmi sEtU
అనుపల్లవి anupallaviసరసుని ప్రేమ సతమని యుంటినెsarasuni prEma satamani yunTine
చరణం
charaNam 1
వలచిన వారికీ వైభవ మేడదె
నీలవేణి పొందు నేస్తము సతమాయె
valachina vArikI vaibhava mEDade
nIlavENi pondu nEstamu satamAye
చరణం
charaNam 2
మదనుని బారికి మనసు సైరిసదాయ
సదయుడు రాడాయ సఖియరో నేడు
madanuni bAriki manasu sairisadAya
sadayuDu rADAya sakhiyarO nEDu
చరణం
charaNam 3
మంగళ పురి వాసుడు మరచిన మొదలు
మంగళాంగి వినవె మోహము నిలుప లేను
mangaLa puri vAsuDu marachina modalu
mangaLAngi vinave mOhamu nilupa lEnu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s