#778 కరుణ జూడ karuNa jUDa

Titleకరుణ జూడkaruNa jUDa
Written Byభూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లుbhUsurapalli vEnkaTESvarlu
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకాపీkApI
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviకరుణ జూడ డేలనో కాంచనాంగి చెప్పి రావెkaruNa jUDa DElanO kAnchanAngi cheppi rAve
అనుపల్లవి anupallaviకలలో నైనా స్వామిని గాంచక నే నుండ లేనుkalalO nainA svAmini gAnchaka nE nunDa lEnu
చరణం
charaNam 1
మనసంతా అతడె నిండి మగువకు దాగుట తగవా
అతనికి చేతనైనచొ నా మనసు నుంచి పొమ్మనవే
manasantA ataDe ninDi maguvaku dAguTa tagavA
ataniki chEtanainacho nA manasu nunchi pommanavE
చరణం
charaNam 2
వాంఛ కాదు వనితా యిది వలపు పెంచు కొంటి విభుని
కిది తగదని చెప్పవేమె తడవు లేక రమ్మనవే
vAnCha kAdu vanitA yidi valapu penchu konTi vibhuni
kidi tagadani cheppavEme taDavu lEka rammanavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s