837 సరసక్కె నీ sarasakke nI

Titleసరసక్కె నీsarasakke nI
Written Byశ్రీ వేంకటరమణ రావుSrI vEnkaTaramaNa rAvu
Book
రాగం rAgaదేశి కాపిdESi kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరసక్కె నీ బేగ బారో
సరస బిడువుదు న్యాయవే నినగిదు
sarasakke nI bEga bArO
sarasa biDuvudu nyAyavE ninagidu
చరణం
charaNam 1
బిడు బిడు నిన్న బరి మాతు తిళిదెనల్ల
జోడు కుచవ పిడి జోకుత బందు యెన్న
biDu biDu ninna bari mAtu tiLidenalla
jODu kuchava piDi jOkuta bandu yenna
చరణం
charaNam 2
బరి మాతుగళల్లి బెడగు మాడుతిహా
కరుణదింద నోడో కరవ పిడిదుయన్న
bari mAtugaLalli beDagu mADutihA
karuNadinda nODO karava piDiduyanna
చరణం
charaNam 3
భోగ వెంకటేశ భేదవు యాతకె
మంగళ పురివాస మనసు నిల్లదు యన్న
bhOga venkaTESa bhEdavu yAtake
mangaLa purivAsa manasu nilladu yanna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s