873 ఛలవిదు Chalavidu

TitleఛలవిదుChalavidu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఛలవిదు న్యాయవే
జలజాక్షి నినగె
Chalavidu nyAyavE
jalajAkshi ninage
పల్లవ పాణి ఎల్లి సఖి హేళిందు
మల్లర తేజదంతె
క్షుల్ల తనవతోర్ప
pallava pANi elli sakhi hELindu
mallara tEjadante
kshulla tanavatOrpa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s