902 మునిసేకెన్నయ munisEkennaya

Titleమునిసేకెన్నయmunisEkennaya
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaషణ్ముఖప్రియshaNmukhapriya
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమునిసేకెన్నయ మేలె యదుకులతిలక కృష్ణమురారెmunisEkennaya mEle yadukulatilaka kRshNamurAre
అనుపల్లవి anupallaviమనసిజనెనగె పూసరళనెసెయుతలి మనకె
నోవనిత్తెన్న కొలుతిహ
manasijanenage pUsaraLaneseyutali manake
nOvanittenna kolutiha
చరణం
charaNam 1
కలెయనరితు రమిసాలింగిసుత
సలెగల్లవ చుంబిసి నలి నలియుత
గెలువనిత్తెన్న పొరియే మారమణ
kaleyanaritu ramisAlingisuta
salegallava chumbisi nali naliyuta
geluvanittenna poriyE mAramaNa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s