#299 వనజాక్షుని బాయలేనే vanajAkshuni bAyalEnE

Titleవనజాక్షుని బాయలేనేvanajAkshuni bAyalEnE
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaహిందుస్తానీ కాఫీhindustAnI kAfI
తాళం tALaఆదిAdi
1వనజాక్షుని బాయలేనే సఖీvanajAkshuni bAyalEnE sakhI
2వెనుకనె వచ్చి నా కనుదోయిని మూసి
తను నన్నెఱుంగమన్నాడే
venukane vachchi nA kanudOyini mUsi
tanu nanne~rungamannADE
3కడు ముద్దు పాటల గరగించి నన్ను
తన తొడపైని నుంచుకొన్నాడే
kaDu muddu pATala garagimchi nannu
tana toDapaini nunchukonnADE
4మమతమీర నాతో మనసిచ్చి మాటాడుచు
తమలంబు నొసంగినాడే
mamatamIra nAtO manasichchi mATADuchu
tamalambu nosamginADE
5ఘన సన్నిభాంగుడే గబ్బిట యజ్ఞన్న
హృద్వనజ ప్రపూజితాంగుడే
ghana sannibhAmguDE gabbiTa yajnanna
hRdvanaja prapUjitAmguDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s