#502 ఏలరా నాపై ElarA nApai

Titleఏలరా నాపైElarA nApai
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమిశ్రముmiSramu
Previously Posted At155
పల్లవి pallaviఏలరా నాపై చాలురా మోహముElarA nApai chAlurA mOhamu
బాలా మణితో ఏమో బాసలు చేసితివటbAlA maNitO EmO bAsalu chEsitivaTa
చరణం
charaNam 1
ఆపెను గూడి రతి అనుభవించితి వేమో
మాపటి వేళలో రాపు జేసేవట
Apenu gUDi rati anubhavinchiti vEmO
mApaTi vELalO rApu jEsEvaTa
చరణం
charaNam 2
అలరు బోణితో నీవు అలగిన దేమో
చెలికాడ నను గూడి బలిమి జేసేవట
alaru bONitO nIvu alagina dEmO
chelikADa nanu gUDi balimi jEsEvaTa
చరణం
charaNam 3
హితవుతో పార్థసారథి నన్ను గూడితే
అతివలు చూచితే అపరాధమవును
hitavutO pArthasArathi nannu gUDitE
ativalu chUchitE aparAdhamavunu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s