#649 రారా నమ్మినారా rArA namminArA

Titleరారా నమ్మినారాrArA namminArA
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviరారా నమ్మినారా నా చై కోరాదటరా సామిగrArA namminArA nA chai kOrAdaTarA sAmiga
అనుపల్లవి anupallaviసారెకు నేనీ రాక నే గోరుచు వేసారి తిటుsAreku nEnI rAka nE gOruchu vEsAri tiTu
చరణం
charaNam 1
నీరజ వైరి తన క్రూర కిరణాలతో బీరుచు
నాపై వెన్నెల బోరున గాచెరా ప్రియ
nIraja vairi tana krUra kiraNAlatO bIruchu
nApai vennela bOruna gAcherA priya
చరణం
charaNam 2
సామి నేనీ తీరున కామియై యుండ పెను
పామువలె కాముండిటు వేమారు శరముల్వేసె
sAmi nEnI tIruna kAmiyai yunDa penu
pAmuvale kAmunDiTu vEmAru SaramulvEse
చరణం
charaNam 3
బాల నే తాళనురా తాలవనేశ మరుకేళి
సుఖ లీలలో నన్నేలి రతి తేలించుమీ
bAla nE tALanurA tAlavanESa marukELi
sukha lIlalO nannEli rati tElinchumI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s