#664 వగలాడి vagalADi

TitleవగలాడిvagalADi
Written Byతిరుపతి విద్యల నారాయణస్వామిtirupati vidyala nArAyaNasvAmi
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవగలాడి బోధనలకు వలచితివో సామి – ఆvagalADi bOdhanalaku valachitivO sAmi – A
అనుపల్లవి anupallaviపగటి మోసకత్తె యని పలుమారులు వినివిని ఆpagaTi mOsakatte yani palumArulu vinivini A
చరణం
charaNam 1
పడక టింటిలో పదుగురనే పదిల పరచి యుండేpaDaka TinTilO paduguranE padila parachi yunDE
చరణం
charaNam 2
సరసుని కా చాన పొందు విరస మౌనని యెంచి
తిరుపతి పుర వేంకటేశ తెలియక నేడు
sarasuni kA chAna pondu virasa mounani yenchi
tirupati pura vEnkaTESa teliyaka nEDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s