#697 అలవాని నమ్మరాదే alavAni nammarAdE

Titleఅలవాని నమ్మరాదేalavAni nammarAdE
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Book
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnandabhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅలవాని నమ్మరాదేalavAni nammarAdE
చరణం
charaNam 1
ఎప్పడి కెట్లాడినట లాడుచు మెప్పులకై నుప్పటిల్లు కన్నులeppaDi keTlADinaTa lADuchu meppulakai nuppaTillu kannula
చరణం
charaNam 2
కోప తాపములను కొనియాడగ చూపులకై చిరు నవ్వుచుండుkOpa tApamulanu koniyADaga chUpulakai chiru navvucunDu
చరణం
charaNam 3
శేష పాన్పున భూషణుడై నటు వేషములను కొని మీసము దిప్పినSEsha pAn&puna bhUshaNuDai naTu vEshamulanu koni mIsamu dippina
చరణం
charaNam 4
లీల తోడ నన్నేలు ధర్మపురి నీలమేఘ శ్యామలాంగుడౌlIla tODa nannElu dharmapuri nIlamEgha SyAmalAnguDau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s