#708 వద్దని నేనంటిగా vaddani nEnanTigA

Titleవద్దని నేనంటిగాvaddani nEnanTigA
Written Byరామనాథపురం శ్రీనివాస అయ్యంగార్rAmanAthapuram SrInivAsa ayyangAr
Bookhttps://karnatik.com/c1465.shtml
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At675
పల్లవి pallaviవద్దని నేనంటిగా వాని జోలి నీకు చెలిvaddani nEnanTigA vAni jOli nIku cheli
అనుపల్లవి anupallaviతదయు మోసగాడని వాడిద్దల జేరిన నాడేtadayu mOsagADani vADiddala jErina nADE
చరణం
charaNam 1
రొక్కపు దొరవలెను చాల వక్కణగా మాటలాడుచు
నక్క వినయములు జేసిన టక్కరితో సహవాసము
rokkapu doravalenu chAla vakkaNagA mATalADuchu
nakka vinayamulu jEsina TakkaritO sahavAsamu
చరణం
charaNam 2
పసలు జేసే శ్రీనివాసుని దలచిన నాడే
వదలంటిని పలుకులన్ని జూచి వాడిద్దిల జేసిన నాడే
pasalu jEsE SrInivAsuni dalachina nADE
vadalanTini palukulanni jUchi vADiddila jEsina nADE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s