#711 సారగు మెరగాదనే sAragu meragAdanE

Titleసారగు మెరగాదనేsAragu meragAdanE
Written Byరామనాథపురం శ్రీనివాస అయ్యంగార్rAmanAthapuram SrInivAsa ayyangAr
Bookhttps://www.karnatik.com/c3262.shtml
రాగం rAgaశెంజురుట్టిSenjuruTTi
తాళం tALaదేశాదిdESAdi
పల్లవి pallaviసారగు మెరగాదనేsAragu meragAdanE
అనుపల్లవి anupallaviఆ నరుల కెదుట నన్ను దూరేది వానికిA narula keduTa nannu dUrEdi vAniki
చరణం
charaNam 1
కాంతు సమ రూపుడనే కాంతనునే
చెంతనురో చెందనుతే వందనుతే
చెంత బలవందలకు తొందర
విడాములివా పందములాడుట
kAntu sama rUpuDanE kAntanunE
chentanurO chendanutE vandanutE
centa balavandalaku tondara
viDAmulivA pandamulADuTa
చరణం
charaNam 2
ప్రాణపతి నా చెంద రాకనే
ఇంతదూర దూరేది సుందర
నాథునికి రీతి గాదు మందర
ఉద్ధారుడైన శ్రీనివాసునికి
prANapati nA chenda rAkanE
intadUra dUrEdi sundara
nAthuniki rIti gAdu mandara
uddhAruDaina SrInivAsuniki
This appears to be nearly the same as the jAvaLi “sAreku mEragAdaTE” at 706, but with different composer, raga, and totally different 2nd charaNam and mudra! ఈ జావళి ఇంతకు ముందు ప్రచురించబడిన “సారెకు మేరగాదటే” 706 కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నది. అయితే, రచయిత, రాగం, రెండవ చరణం, ముద్ర తేడాగా ఉన్నాయి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s