#720 అత్త వారూరికి atta vArUriki

Titleఅత్త వారూరికిatta vArUriki
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaశహనSahana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅత్తవారూరికి అంపేరు మా వారు
అయ్యయ్యో ఇకనేమి సేయుదునే
attavArUriki ampEru mA vAru
ayyayyO ikanEmi sEyudunE
అనుపల్లవి anupallaviకత్తి కోతగాడు మగడేమి జేసునో
పొత్తు మరువక యుండు పోయి వచ్చెద సామి
katti kOtagADu magaDEmi jEsunO
pottu maruvaka yunDu pOyi vachcheda sAmi
చరణం
charaNam 1
ఊరికి నే బోయి ఉన్నా యెప్పటికైన
తీరినట్టు గుట్టు తెలుపకు నా సామి
సారెకు మా బావ సవతి యత్త తోడ
పోరాడి యెటులైన బొంకి వచ్చెద సామి
Uriki nE bOyi unnA yeppaTikaina
tIrinaTTu guTTu telupaku nA sAmi
sAreku mA bAva savati yatta tODa
pOrADi yeTulaina bonki vachcheda sAmi
చరణం
charaNam 2
నడిరేయి జామున నను దలచి పక్కలో
ఉలికి దిగ్గున లేచి పలువరించకు సామి
కులుకుగ మన యూరి పొలతులతో గూడి
పడుచు తనమున నీవు వదరకుర సామి
naDirEyi jAmuna nanu dalachi pakkalO
uliki digguna lEchi paluvarinchaku sAmi
kulukuga mana yUri polatulatO gUDi
paDuchu tanamuna nIvu vadarakura sAmi
చరణం
charaNam 3
తిరిగిరాన నెంచకు తిరిగి వచ్చెద సామి
విరజిమ్మి నా యాస విడిపింతు వేమొ
గురిలేక మా మువ్వ గోపాల సామిగ
మరుకేళి గూడుట మరచి పోయెద వేమొ
tirigirAna nenchaku tirigi vachcheda sAmi
virajimmi nA yAsa viDipintu vEmo
gurilEka mA muvva gOpAla sAmiga
marukELi gUDuTa marachi pOyeda vEmo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s