#764 సామీ రాడాయనె sAmI rADAyane

Titleసామీ రాడాయనెsAmI rADAyane
Written Byసంగీతం వెంకట రమణయ్యsangItam venkaTa ramaNayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaహరి కాంభోజిhari kAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసామీ రాడాయనెsAmI rADAyane
అనుపల్లవి anupallaviసరసుడు లేని ఈ సొగసెవ్వరు జూచేరేsarasuDu lEni I sogasevvaru jUchErE
చరణం
charaNam 1
సారసాక్షి రమ్మనుచు సరసముతో నన్ను
కరుణతో లాలించి నా కరుణెందు బోయెనో
sArasAkshi rammanuchu sarasamutO nannu
karuNatO lAlinchi nA karuNendu bOyenO
చరణం
charaNam 2
క్షణ మాత్రమైన వుపేక్షణము చాయక నన్ను
క్షణ క్షణము లాలించిన సరసమెందు బోయెనో
kshaNa mAtramaina vupEkshaNamu chAyaka nannu
kshaNa kshaNamu lAlinchina sarasamendu bOyenO
చరణం
charaNam 3
సురత కేళిలో నను సొక్కి సోలించిన
వర మంగళ పురీశుని వలపెందు బోయెనో
surata kELilO nanu sokki sOlinchina
vara mangaLa purISuni valapendu bOyenO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s