#783 సమయమిదె samayamide

Titleసమయమిదెsamayamide
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALa
పల్లవి pallaviసమయమిదె యనుచు
నిన్ను చాల బ్రతిమాలితిర
సుమ శరుని శరములకు
సొక్కి యుంటినేర రారా
samayamide yanuchu
ninnu chAla bratimAlitira
suma Saruni Saramulaku
sokki yunTinEra rArA
చరణం
charaNam 1
మల్లె పందిరి దరిని జేరి
మలయ మారుతము వీవగ
చల్లగా బిలహరి రాగము
కోర్కె దీర పాడెద రార
malle pandiri darini jEri
malaya mArutamu vIvaga
challagA bilahari rAgamu
kOrke dIra pADeda rAra
చరణం
charaNam 2
విరి పాన్పున జేరి నీతో
విరివిగ చౌశీతి బంధముల్
జూపించి మెప్పించి
కరగించెద కఠిన మనసు
viri pAn&puna jEri nItO
viriviga chauSIti bandhamul
jUpinchi meppinchi
karagincheda kaThina manasu
చరణం
charaNam 3
వాసిగ అభినవ భూతపురి
ఈశ రామశర్మ పోష
దోసిలొగ్గి వేడెద రార
దుఃఖంబును బాపుట కిదె
vAsiga abhinava bhUtapuri
ISa rAmaSarma pOsha
dOsiloggi vEDeda rAra
du@hkhambunu bApuTa kide

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s