#714 ఎంతటి కులుకే entaTi kulukE

Titleఎంతటి కులుకేentaTi kulukE
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookhttps://karnatik.com/c16930.shtml
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Published At632
పల్లవి pallaviఎంతటి కులుకే ఇంతిరో కాంతుని కిపుడుentaTi kulukE intirO kAntuni kipuDu
అనుపల్లవి anupallaviపంతము గల పరాంభోజ ముఖి పెనగినందుకు ?pantamu gala parAmbhOja mukhi penaginanduku ?
చరణం
charaNam 1
హొయలు మీరి వీధిలోన బయలుదేరి నన్ను జూచి
భయము లేక పాట పాడి కన్ను సైగ జేయునే ఇది
hoyalu mIri vIdhilOna bayaludEri nannu jUchi
bhayamu lEka pATa pADi kannu saiga jEyunE idi
చరణం
charaNam 2
మరపు లేక నిన్న రేయి ధరపురీశుడైన సామి
మరుని కేళి లోన నాతో మాటలాడేమిటిది
marapu lEka ninna rEyi dharapurISuDaina sAmi
maruni kELi lOna nAtO mATalADEmiTidi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s