#702 మరుబారి కోర్వ marubAri kOrva

Titleమరుబారి కోర్వmarubAri kOrva
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookhttps://karnatik.com/c26055.shtml
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaదేశాదిdESAdi
పల్లవి pallaviమరుబారి కోర్వ జాలరా ఒనరా(?) నా సామిmarubAri kOrva jAlarA onarA(?) nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviమరుని బారికి నేమని తాళుదురా జార శిఖామణి రాmaruni bAriki nEmani tALudurA jAra SikhAmaNi rA
చరణం
charaNam 1
చెంత రమ్మని ఎంతని వేడుదురా నే పంతము సేయకురాchenta rammani entani vEDudurA nE pantamu sEyakurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s