#746 మై డియర్ కమ్ my dear come

Titleమై డియర్ కమ్my dear come
Written Byకరూర్ శివరామయ్యkarUr SivarAmayya
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviమై డియర్ కమ్ వరువాయ్ యీ వేళmai Diyar kam&^ varuvAy yI vELa
చరణం
charaNam 1
నిన్ను జూచి చాల దివస ఆయెతె
నీ నా మనసు యింపైన
కాల హరణ మింక
బెల తింగళు బసల్ల వాయితె
కులుకు తళుకు గల కమ్ బిరాన
వెల్ ఐ షల్ సింగ్ శివరాముని సాంగ్స్
ninnu jUchi chAla divasa Ayete
nI nA manasu yimpaina
kAla haraNa minka
bela tingaLu basalla vAyite
kuluku taLuku gala kam&^ birAna
well I shall sing SivarAmuni songs

చతుర్భాషా జావళి chaturbhAshA jAvaLi – words from Telugu, Tamil, Kannada, and English appear in the lyrics. ఈ జావళిలో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మరియు ఆంగ్ల భాషా పదాలు ఉన్నాయి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s